Chi Tiết Bài Viết

Liên hệ

DOWNLOAD PHẦN MỀM

  PHẦN MỀM CAMERA QUAN SÁT
1 Phần mềm Teamviewer Download
2 Phần mền NewActiveX Download
3 Phần mềm CMS (free) ,ĐThoại của  Đầu ghi hình HE, HF Download
4 Phần mền CMS , ĐThoại của  Đầu Ghi Hình HDVS 4014, 4018 Download
5 Phần mền CMS , ĐThoại của  Đầu Ghi Hình HDVS 4014HD, 4018HD, 4016 Download
6 Phần mềm CMS (free) ,ĐThoại của  2700HD960H, 3600HD960H,4500HD960H Download
7 Phần mềm CMS (free) ,ĐThoại của  IP CAMERA: D1, 1.0M, 1.3M, 2.0M Download
8 Phần mềm CMS (free) ,ĐThoại của  HD-SDI Download
9 Phần mềm CMS (free) ,ĐThoại của  CVI                            Download

Liên hệ Hỗ trợ: Hotline: 0937 257 888