CÔNG TY LẮP ĐẶT CAMERA UY TÍN
Trang chủ Giải Pháp Kỹ Thuật KHẮC PHỤC MỘT SỐ LỖI MÁY CHẤM CÔNG

KHẮC PHỤC MỘT SỐ LỖI MÁY CHẤM CÔNG

KHẮC PHỤC MỘT SỐ LỖI CỦA MÁY CHẤM CÔNG

Bài viết này hướng dẫn các bạn khắc phục một số lỗi trên mấy chấm công ở công ty bạn.

  1. Không download được dữ liệu về máy tính

–     Không kết nối giữa máy chấm công và máy tính kiểm tra máy chấm công xem đã bật chưa?

–     Kiểm tra xem mạng đã thông chưa bằng cách kiểm tra địa chỉ IP trong máy chấm công và máy tính xem đã trùng nhau và trùng dải mạng chưa?

–      Bấm Connect nếu báo connect successfull là ok. Nếu báo connect Fall mà đúng địa chỉ IP rùi thì kiểm tra lại dây mạng.

  1. Ngày tháng máy chấm công và máy tính không trùng nhau.

–      Click Autodownload -> setting -> connect ( nếu báo connect successful) -> setting -> system date time ( để đồng bộ hệ thống) ->Setting.

Nếu lỗi tháng trước ngày sau:

Start -> Settings -> Control Panel -> Regional and Language Options -> Customize -> Date -> chọn định dạng: Short date format: dd/MM/yyyy

Date separator    : chọn “  / ”

  1. Download về phần mềm mềm thành công, nhưng lại không thấy xuất hiện dữ liệu quẹt thẻ trong phần mềm?

–     Bạn đã cấp thẻ trùng mã vân tay trên máy chấm công vân tay chưa?

–    Thẻ cấp ngày nào? Ngày vào công ty? (chú ý ngày cấp thẻ phải cấp trước  hoặc trùng với ngày cấp thẻ và sau hoặc trùng ngày vào công ty)

–     Bạn đã trỏ đến đúng ngày bạn quẹt chưa?

  1. Đã nhập nhân viên nhưng không thấy xuất hiện trên cây nhân sự

Hệ thống -> đặt tham số -> hiển thị cả nhân viên thôi việc

Kiểm tra ngày ra của nhân viên đó trong phần nhân sự.

  1. Phần mềm bị lỗi font chữ

-Bạn đã cài Vietkey chưa? Hoặc cài nhưng chưa cài full ? Chọn font hệ thống là MS San Serif bằng cách:

Click phải chuột( desktop) -> properties -> Apperance -> Advance -> chuyển đổi các font về font MS San Serif.

  1. Trên phầm mềm chỉ thấy hiển thị trạng thái vào. Để xen kẽ trạng thái tự động ta phải làm thế nào?

Trên phần Time Attendance chọn Hệ thống -> cài đặt tham số -> tích vào “xen kẽ trạng thái” -> cập nhật.

  1. Tại sao sau khi cấp thẻ, đã quẹt thẻ, download thành công, đã hiển thị thời gian quẹt thẻ trong phần quẹt thẻ nhưng lại không tính được công?

Bạn đã cấp ca cho nhân viên đó chưa?

Khi vào tab chấm công bạn đã click và tạo bảng chưa?

  1. Tại sao không tắt được máy tính?

Do bạn chưa tắt phần autodowload chương trình. Click chuột phải vào chữ ERP góc phải màn hình -> Dislay->login->system-> exit.

  1. Thêm nhân viên mới cho phần mềm chấm công

Soạn thảo -> thêm(Ctrl+N) -> Gõ Mã Nhân viên, Họ tên, chọn bộ phận -> Thêm mới